De post-operatieve revalidatie

Na een operatieve ingreep staan patiënten vaak voor een complex & langdurig revalidatieproces. Om de patiënt bij elke stap in dit proces optimaal te kunnen begeleiden hebben we bij Kinecoach in Herentals een specifieke praktijklijn uitgewerkt. Deze lijn kenmerkt zich door een beleid in verschillende fases. We kunnen het complexe revalidatieproces namelijk beter behappen wanneer we dit in kleine stukjes verdelen die elk steeds correct geëvalueerd en besproken worden met de betreffende patiënt en de verwijzende arts.

Tijdens de eerste of acute fase na een operatie zijn pijnklachten vaak dominant aanwezig. In deze fase is het belangrijk dat functies zoals spierkracht en bewegingsvrijheid van een gewricht optimaal behouden blijven. Het werkt een sneller herstel in de volgende fases van de revalidatie in de hand. Natuurlijk zorgen we ervoor dat het genezingsproces niet in het gedrang komt.

 

Wanneer de pijnklacht onder controle is en basisbewegingen opnieuw veilig en goed verlopen wordt er nagedacht over de einddoelen en hoe we deze kunnen bereiken. Dit deel van het proces gebeurt in nauw overleg met de patiënt. Als patiënt kom je dus in een individueel traject met uitzicht op dat wat je opnieuw graag zou willen doen.   

 

U merkt dat dit traject slechts optimaal verloopt wanneer de juiste therapeut een patiënt kan bijstaan in de meest gunstige omgeving. Wij stippelen samen met de patiënt een plan uit waarbij het meest optimale revalidatieproces gecreëerd wordt. Zo kan het zijn dat we van start gaan met 3 huisbezoeken om vervolgens verder te revalideren in de praktijk, en later in uw sportclub.

Huisbezoeken

Soms is het voor een patiënt niet mogelijk zich te verplaatsen naar onze praktijk. Maar omdat we hen ook tijdens die eerste cruciale fase succesvol

LEES MEER >