Huisbezoeken

Soms is het voor een patiënt niet mogelijk zich te verplaatsen naar onze praktijk. Maar omdat we hen ook tijdens die eerste cruciale fase succesvol willen revalideren en begeleiden, is een huisbezoek zeker aangewezen. Onze kine’s zijn ervaren om met weinig oefenmateriaal, en met zaken uit de thuisomgeving, een sterk patiënt-specifiek oefenprogramma op te stellen.

 

Na een operatie wordt er heel wat informatie, vaak ook op een korte tijd, gegeven aan de patiënt. Daar ligt een eerste belangrijke punt in het kader van onze huisbezoeken : structuur bieden en kijken of alle informatie vanuit het ziekenhuis goed verstaan is, en tegelijk ook nagaan of de richtlijnen correct toepasbaar zijn in de thuisomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de moeilijkheden die zich voordoen bij een steunverbod, een trap nemen of dergelijke. Indien nodig wordt hiervoor communicatie met familie of andere zorgverleners opgenomen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

U kan ons gerust al contacteren vóór de operatie. Dan trachten we, altijd rekening houden met de adviezen van de specialist, u de nodige info mee te geven zodanig dat de revalidatie achteraf vlot kan opgestart worden. Tijdens een eerste huisbezoek zal de kine ruim de tijd nemen om alles met u te overlopen: van prognose en doelen tot concreet revalidatie plan, maar ook zal de nodige info wat betreft verzekeringen en mutualiteiten geboden worden.

 

We proberen tijdens de eerste sessie ook altijd een thuis-oefenprogramma op te stellen dat met beeldmateriaal ondersteund zal worden. Afhankelijk van de soort ingreep en de huidige status zullen volgende behandelingen ingepland kunnen worden.

 

Bij de huisbezoeken blijft ons doel hetzelfde : cruciale revalidatie criteria behalen en de zelfredzaamheid maximaliseren. Hierdoor hopen we de patiënt zo snel mogelijk in de praktijk te kunnen verwelkomen om verdere fases van de revalidatie succesvol te doorlopen.

Huisbezoeken

Soms is het voor een patiënt niet mogelijk zich te verplaatsen naar onze praktijk. Maar omdat we hen ook tijdens die eerste cruciale fase succesvol

LEES MEER >